Thông tin Caravan

THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH NK 11

TRẦN ĐỨC VINH – CHỦ TỊCH CLB

TRẦN ĐỨC VINH – CHỦ TỊCH CLB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRẦN ANH LONG AN

hinh10

NGUYỄN THỊ KIM TIẾNG – PCT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROVI HOLDINGS

NGUYỄN THÙY DƯƠNG – PCT

NGUYỄN THÙY DƯƠNG – PCT

CÔNG TY TNHH TM&DV NHẤT MINH DŨNG

NGUYỄN THANH HẰNG – PCT

NGUYỄN THANH HẰNG – PCT

CÔNG TY TNHH DÒNG CHẢY CÔNG NGHỆ TECHSTREAM

PHẠM QUANG CHIẾN – PCT

PHẠM QUANG CHIẾN – PCT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK

TRƯƠNG THỊ THANH THỦY – PCT

TRƯƠNG THỊ THANH THỦY – PCT

CÔNG TY TNHH CÁNH NÂU

LÊ CHÍ TÂM – PCT

LÊ CHÍ TÂM – PCT

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN 100

PHẠM PHI HÙNG – PCT

PHẠM PHI HÙNG – PCT

CÔNG TY TNHH TM – DỊCH VỤ VẬN TẢI PHẠM HÙNG

LÊ HỮU NGHĨA – PCT

LÊ HỮU NGHĨA – PCT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÍN NHÂN

NGUYỄN VĂN DUY – PCT

NGUYỄN VĂN DUY – PCT

NG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG AN ĐỨC